Kategórie

OBJEDNÁVKA

Elektronickou objednávkou (ďalej len objednávka) sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, v ktorom sú uvedené  informácie o kupujúcom, zoznam a evidenčné čísla objednaného tovaru spolu s cenami.

Elektronická objednávka je aj e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci vyššie definované informácie.

POZOR

Objednávku je možné vytvoriť bez registrácie

1. vyplnením elektronického formulára "Bez registrácie".

2. telefonicky v čase od 9.00 do 18.00 hod na tel. čísle 0907668325

3. prostredníctvom e-mailu objednavky@panskedoplnky.sk,

alebo po registrácii

4. elektronicky vyplnením objednávkového formulára na stránke panskedoplnky.sk.

Pri prvých dvoch spôsoboch objednávania je potrebné uviesť evidenčné číslo tovaru, veľkosť (pri určitých produktoch), meno, fakturačnú adresu a adresu doručenia a telefonický alebo mailový kontakt (v ideálnom prípade obidva).

Elektronickú objednávku môže vytvoriť len registrovaný účastník elektronického obchodu panskedoplnky.sk!

Objednávka  je platná len vtedy, ak všetky v nej uvedené údaje sú pravdivé a kompletné tak, ako to vyžaduje systém elektronického obchodu alebo realizácia objednávky!

panskedoplnky.sk je len internetový obchod bez kamennej predajne.

Predávajúci si vyhradzuje právo:

- overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke;

- odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru alebo v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu, resp. elektronického obchodu panskedoplnky.sk.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

  • Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
  • V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nevyhnutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (ak kupujúci nesprávne uvedie telefónne číslo, neprijíma hovory, je nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.).
  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa podstatne zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci má možnosť sa s elektronickým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení - predávajúci dodá zákazníkovi iný tovar v rovnakej cene a kvalite.  Ak náhradné plnenie nebude dohodnuté a kupujúci už zaplatil časť, resp. celú sumu kúpnej ceny, alebo ak vynaložil na objednanie tovaru preukázateľné náklady, budú mu tieto finančné prostriedky bezodkladne vrátené bankovým prevodom alebo poštovým poukazom (najneskôr do 5 pracovných dní).

Zvolen, január 2010

© panskedoplnky.sk

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia