VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Doručenie do Vianoc garantujeme pre objednávky vytvorené do 19.12.2022.

Výmena tovaru do 15.1.2023.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Tovar na vrátenie alebo výmenu zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme, zásielka sa vráti po 18-tich kalendárnych dňoch odosielateľovi!!! Vrátenie alebo výmena tovaru sa tým podstatne skomplikuje a doba sa predĺži. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pre prípad vrátenia alebo reklamácie košieľ odporúčame uschovať všetky ochranné prvky /kartón vystielajúci vnútro košele, ochranné prvky goliera - plastová vnútorná a vonkajšia výstuž, spony rukávov/ a zaslať ich spolu s tovarom určeným na vrátenie, výmenu alebo reklamáciu. Ďakujeme.

 

Spotrebiteľ má právo tovar odskúšať, tzn. rozbaliť, použiť a pod., ale len v takom rozsahu, ako by si tovar mohol odskúšať v kamennom obchode. Zákazník je zároveň zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má zo zákona možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy (len písomnou formou) a vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez uvedenia dôvodu. Relevantný, pre dodržanie tejto lehoty,  je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu a nie dátum prevzatia zásielky predávajúcim.

Kúpna cena tovaru bude vrátená kupujúcemu (bankovým prevodom alebo späť na platobnú kartu) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru spolu s písomnou žiadosťou predávajúcim.

POZOR

V prípade vrátenia a výmeny tovaru balné a poštovné hradí v plnom rozsahu kupujúci!

VRÁTENIE TOVARU

Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU tu (.doc)

2. Vyplňte formulár a vytlačte, resp. vytlačtečitateľne vypíšte.

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Bankový účet v tvare IBAN

c) Žiadosť podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

3. Tovar na vrátenie je potrebné zabaliť tak, aby prepravou nedošlo k jeho poškodeniu. Priložte kópiu faktúry a formulár.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou tovaru.

5. Zásielku s tovarom a dokumentmi označte nápisom VRÁTENIE a zašlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

6. Tovar odporúčame doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Akceptácia odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARUtu (.doc)

2. Vyplňte a vytlačte formulár, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte text:

a)Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail a z faktúry: dátum dodania tovaru, č. objednávky a č. faktúry.

b) Uveďte názov, kódy a počet kusov pôvodných produktov a produktov na výmenu.

c)  Formulár podpíšte a uveďte dátum vyhotovenia.

3. Elektronickú verziu vyplneného formuláru VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU zašlite čo najskôr na email info@panskedoplnky.sk z dôvodu rezervácie nového tovaru na výmenu pre kupujúceho. Ak nie je možné poslať elektronický formulár, do emailu uveďte kódy produktov a názvy nového tovaru na výmenu.

4. Priložte do balíka kópiu faktúry a formulár.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou vráteného tovaru.

5. Zásielku s pôvodným tovarom označte nápisom VÝMENA a pošlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

6. Tovar odporúčame doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri výmene produktov sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar na výmenu sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, čistý v kompletnom zložení!

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Informácia o dostupnosti novoobjednaného tovaru a o procese výmeny tovaru bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

Nový tovar bude kupujúcemu odoslaný do 5 pracovných dní odo dňa prijatia pôvodného tovaru predávajúcim.

Prešov, február 2016

© panskedoplnky.sk